Vedic Art on moderni taiteen menetelmä, joka rohkaisee jokaista löytämään oman sisäisen tapansa ilmaista sekä pääsemään kosketukseen luomisen vapauden ja ilon kanssa.

Taiteen 17 prinsiippiä ovat vedic artin perusta. Niiden kautta kuljetaan kohti omaa luovaa ilmaisua.

Prinsiippien alkuperä on muinaisessa intialaisessa veda-tiedossa. Ruotsalainen kuvataiteilija Curt Källman sai prinsiipit vuonna 1974 Maharishi Mahesh Yogilta ja kehitti niiden pohjalta vedic art menetelmän. Vedic artia ei voi opiskella kirjoista vaan prinsiipit täytyy käydä yksi kerrallaan läpi oman kokemuksen kautta.

Prinsiippien kuvalliset harjoitukset pohjautuvat paljon perinteiseen ja moderniin taideopetukseen mutta pääpaino on enemmän yksilön omassa elämässä. Vedic artissa prosessi on usein tärkeämpää kuin lopputulos.

Vedic art ei ole tyylisuunta eikä uskonto. Se ei ole myöskään terapia tai hoitomuoto, vaikkakin monet kokevat maalausprosessin myös terapeuttisena.